Day: April 16, 2024

वसमत पठाण मोहल्यात सासरच्या जाचाला कंटाळून तीन महिन्याची गरोदर महिलेची आत्महत्या

वसमत येथील पठाण मोहल्यात सासरच्या लोकांनी सुनेला आत्महत्तेस प्रवृत्त केल्या मुळे तिने जाचा ला कंटाळून