Day: April 20, 2024

अवैधरित्या गांजा बाळगुन विक्री करणा-यास पकडले..पोलीस स्टेशन आखाडा बाळापुर येथे गुन्हा दाखल

अवैधरित्या गांजा बाळगुन विक्री करणा-यास पकडले ३३,७५० रू. चा वाळलेला गांजा जप्त स्थानिक गुन्हे शाखा,