Day: May 13, 2024

भोकर ग्रामीण रुग्णालय येथे १२ मे ” जागतिक परिचारिका दिन ” साजरा

भोकर – आधुनिक नर्सिंगचा पाया रचणाऱ्या फ्लोरेन्स नाईटिंगेल यांचा जन्मदिवस दि.१२ मे हा दिवस ”