भोकरमध्ये कृषीसेवा केंद्र चालकाकडून कपाशीच्या बियाणांची ज्यादा दराणे विक्रीकारवाई करण्याबाबत शिष्टमंडळाचे तहसीलदारांना निवेदन

Google Ad