अकोला

नागपूर येथे सरस्वती बहुउद्देशीय समाज सेवा व शिक्षण प्रसारण संस्था,द्वारा 9,आगस्त जागतिक आदिवासी दिवस साजरा..

नागपूर येथे 9,आगस्त जागतिक आदिवासी दिवस साजरा.करण्यात आला यावेळी सरस्वती बहुउद्देशीय समाज सेवा व शिक्षण

Emperor Ashok Sena demanded that farmers should be declared a drought.शेतकऱ्यांना वल्लादुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी सम्राट अशोक सेना यांनी केले.

अकोला:शेतकऱ्यांच्या शेतीतलं पीक उध्वस्त झालं,उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना वल्ल दुष्काळ जाहीर करा अशी आम्ही मागणी करतो