खान्देश

Vote for the one who will build underground sewer in Nyahalod village – Prof. Motilal Sonwane..न्याहाळोद गावात भूमिगत गटार करेल त्यालाच मतदान -प्रा.मोतीलाल सोनवणे..

धुळे तालुक्यातील न्याहाळोद गावातील वार्ड नंबर ४ मध्ये गुरांच्या सरकारी दवाखान्याच्या मागे न्याहाळोद गावातील सर्वात

Tribal Festival-Waghbaras Prof. Motilal Sonwane.आदिवासींचा सण-वाघबारस प्रा.मोतीलाल सोनवणे.

आदिवासी कोळी,ढोर,टोकरे कोळी, डोंगर कोळी,कोळी महादेव, कोळी मल्हार, ठाकूर भिल्ल, कोकणा, कोकणी,पावरा,वसावे, पारधी, गावित मावची,पाडवी,कातकरी,वारली,गोंड

कौठळ भाविकांचे श्रद्धास्थान- बिजासन देवी यांच्या मंदिराचे बांधकाम प्रा.मोतीलाल सोनवणे यांनी केले.

  कौठळ भाविकांचे श्रद्धास्थान- बिजासन देवी.कौठळ ता.जि.धुळे येथील बिजासन देवीचे मंदिर धुळे/ नंदुरबार/जळगाव वाशीयांचे श्रद्धास्थान