नरसी

उमरी बायपास चौकात ट्रकच्या धडकेत युवक ठार..

भोकर तालुका (प्रतिनिधी) – भोकर पासून जवळच असलेल्या उमरी रस्त्यावर सुभेदार रामजी आंबेडकर चौकात भरवेगात