Day: November 19, 2023

इंदिरा गांधी ह्या भारत देशाच्या सामाजिक वराजकीय महान राष्ट्रीय नेत्या- गुणवंत मिसलवाड

नांदेड- वयाच्या ११ व्या वर्षापासूनच भारत देश सेवेचे ध्येयवेड्या असलेल्या व विविध मंत्रीपदावर राहून राष्ट्रसमृद्धीसाठी