Day: May 27, 2024

भोकर मध्ये किराणा दुकान वर होत आहे तारीख संपलेल्या” रामबंधु” लिंबाच्या लोणच्याची विक्र..

अन्न व भेसळ निरीक्षक झोपेत..दुकानाला भेट देऊन करतात वसुली भोकर (तालुका प्रतिनिधी)नागरिकांना चांगल्या प्रतीचा माल

गंजगाव येथील ‘ वॉटर फिल्टर’ शोभेची वस्तू

बिलोली प्रतिनिधी बिलोली तालुक्यातील गंजगाव येथील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी सार्वजनिक जलशुध्दीकरण यंञ बसवण्यात