Day: May 30, 2024

जागतिक तंबाखू नकार दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

हिंगोली:जागतिक आरोग्य संघटनेकडून ३१ मे हा जागतिक तंबाखू नकार दिवस म्हणून साजरा केला जातो त्या