Day: May 19, 2024

अवैधरित्या गांजा बाळगुन विक्री करणा-यास पकडले १२,००० रू. चा अंमली पदार्थ (गांजा) जप्त स्थानिक गुन्हे शाखा, हिंगोली ची मोठी कार्यवाही

पोलीस अधीक्षक,हिंगोली .जी.श्रीधर यांनी हिंगोली जिल्हयातील अवैद्य धंदयाविरूध्द व शासनाने प्रतिबंधीत केलेला गांजा विक्री विरुध्द

मा.पोलीस अधीक्षक साहेब हिंगोली यांचे मार्गदर्शनात एकाच वेळेस संपुर्ण जिल्हयात विशेष कोम्बींग (ऑलआउट) ऑपरेशनची कार्यवाही

मा.पोलीस अधीक्षक हिंगोलीजी.श्रीधर यांनी जिल्हयातील सराईत गुन्हेगार व लपुन छपुन बालणार अवैध्द धंदे बाबत कडक