Day: May 18, 2024

भरदिवसा पिग्मी एजन्टची पैश्याची बॅग व टॅब जबरीने चोरणारे चोरटे गजाआड ( स्थानिक गुन्हे शाखा, हिंगोली ची कार्यवाही)

हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी मोईन कादरी हिंगोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक .जी. श्रीधर यांनी हिंगोली जिल्हयात होणारे