Day: May 22, 2024

भोकर येथे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत ग्रामस्तरीय अधिकारी कर्मचारी यांची बैठक.

भोकर तालुक्यातील गाव पातळीवर काम करणारे तलाठी मंडळ अधिकारी ग्रामसेवक विस्तार अधिकारी व कृषी सहाय्यक

मागील ५० वर्षापासुन विदर्भ, मराठवाडयात घरफोड्या करणारा अट्टल चोरटा जेरबंद’

“जानेवारी, २०२४ मध्ये हिंगोली येथील प्रसिध्द वकीलाचे घर फोडले होते” वयाच्या 15 पंधराव्या वर्षापासून चोऱ्या