Day: May 20, 2024

झाडे लावण्यापेक्षा संस्थांनी त्यांची जोपासना करावी-उपविभागीय अधिकारी प्रवीण मेंगशेट्टी यांचे आवाहन

सावली प्रतिष्ठान करणार गावा गावात” वृक्ष जगवा” मोहीम भोकर दि.20/05/2024 (तालुका प्रतिनिधी)झाडे लावणे महत्त्वाचे काम

वसमत तालुक्यातील हिवरा (ख़ु) येथे अनुसुचित जाती,जमाती प्रतिबंधात्मक कायदया अंतर्गत गुन्हा दाखल.

वसमत तालुक्यातील हिवरा (खु.) येथील चार जना वर अनुसुचित जाती जमाती अंतर्गत ग्रामीन पोलीस स्टेशन

अधीकारी ठेकेदार जोमात वाहनधारक कोमात वाई सिरळी बोल्डा रोडची दूरदशा

(हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी मोईन कादरी) रोडचे काम केल्यावर आठच दीवसात रोडवरची गीटी उखडून पडले/ वसमत